עם סיום התהליך מאד התרגשנו לקבל את זה:

גיא ואילת יקרים.

תודה על המרחב שאפשרתם .

בחודשים אלו חיכיתי בציפייה לימי שלישי לדבר המיוחד הזה שקורה בחדרכם.

ההתמסרות שלכם למפגשלילדתי,לתהליךנגעה בי מהרגע הראשון והנקיון שבתהליךהרצון האמיתי לגעת במקום המדויק.

והנגיעה התרחשה במפגש ובהתרחשות שבין מפגש למפגש בו ידעתי שאתם איתנו והמסרים מגיעים אליכם באופן הנקי ביותרשאיני לבדמשהו עדין מתרחש ברבדים בלתי נראים אבל כל כך קיימים וכל כך משפיעיםאתם יצרתם את המפגש הנכון ביותר שיכולתי להעלות בדעתי עבורי ועבור בתי.

טיפול רוחני גישה ספיריטואלית ועם זאת ארציתנוגעת בגוף בנפש וברוח.

השילוב הזה ובאופן בו אתם עושים זאתלא יכולתי לבקש יותר מזה.

ליוויתם אותנוהייתם איתנו ושיניתם אותנו בשנה משמעותית זו שבחיינו.

תודה מעומק הלב.